Forskning om traktorer

En licentiatavhandling om traktorer har precis blivit publicerad:

Per Thunström: Traktorernas intåg – Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905–1930

Kan laddas ner gratis här.