Slåtterdags igen

Nu ligger gärde nummer två i Lännäs och bara väntar på att bli omhändertaget. Vi satsar på söndag omkring kl 13, hoppas det finns några som kan bli med då. OBS! ta med egen fikakorg!

Slåtter i Lännäs

Första gärdet med vall är slaget och det har inte lidit i torkan, det är jättekraftigt. Vi tänkte försöka pressa det på torsdag eftermiddag-kväll 7 juni och då behövs det många starka armar och härligt glatt humör. Blir vi tillräckligt många kan vi dela upp oss så några pressar och några lastar upp på skullen. Alla välkomna!

Kornettgården igen

Tidsfristen har gått ut för anmälan men det finns platser kvar i bussen. På måndag ringer jag och beställer entré/kaffe och lunch. Ev specialkost anmäls till mig. Om några ytterligare vill hänga med så har ni helgen på er för anmälan. Vi träffas på parkeringen vid Odenhallen i Odensbacken för avresa kl. 8.00. Betalningen på 350 kr per person samlar vi upp i bussen. Vi är i nuläget 33 st anmälda och vi hoppas på fint väder och en trevlig resa.

/Siw Andersson, tel 0766-454295

Vårsådd

Det blir vår även i år, så det börjar bli dags för vårsådd i Lännäs. Vi satsar på den 10 maj, men kolla hemsidan och Facebook om vädret verkar tveksamt.

Traktorskyddsinspektör

Vi har precis hört nyheten:

”Jordbruksverket har i dag beslutat att inrätta traktorskyddsinspektör med placering vid länsstyrelsernas lantbruksenheter. Länsstyrelsen i Örebro län kommer att få ett nationellt samordningsuppdrag vari ingår att utifrån de särskilda förutsättningarna som införande av GDPR medför, upprätta ett register över kulturhistoriskt värdefulla motordrivna jordbruksmaskiner och -redskap. Det övergripande syftet är att förbättra tillsyn av dessa artefakter och i förlängningen att komma tillrätta med missförhållandet att äldre motordrivna redskap såsom traktorer lämnas vind för våg, utsatta för eskalerande klimatförändringar som i sin tur leder till kraftfulla väderleksskiften med stora nederbördsmängder som i slutändan medför irreparabla korrosionsskador. Traktorskyddsinspektören kommer att få omfattande befogenheter att beivra misshandel och vanskötsel av värnlösa motordrivna jordbruksredskap.”

Som civilsamhällets representanter kan våra medlemmar göra en värdefull insats genom att snarast rapportera misstänkt vanskötsel, detta så att erforderliga åtgärder skyndsamt kan vidtagas.

Begravning Janne Larsson

Vår vän Jan-Erik Larsson har hastigt gått bort, och begravningen sker i Västra Vingåkers kyrka fredag 9 mars. De medlemmar som vill närvara kan träffas utanför kyrkan kl 10.00. Alla får ta med egen handbukett.

Ansvarig: Börje Andersson