Alla inlägg av Ann Södergren

Styrelseledamöter

Valberedningen behöver era förslag på ordförande till vår styrelse, är du intresserad eller vet någon som kan vara det? Hör i så fall av dig så snart som möjligt till valberedningen Kjell Larsson tel. 0702-127103 eller Claes Lundén tel. 0705-503031.

Spaken, vårt ständiga vandringspris

Vi har, från och med 2016, infört ett ständigt vandringspris, Spaken.

Detta pris utdelas på höstfesten varje år och överlämnas då av den/de “gamla” spaken-innehavarna till den/de nya. Det utdelas också ett diplom och en blomma till den/de nya innehavarna.

Styrelsen utser nya innehavaren, som har företrätt/arbetat i föreningen. Spaken kan ej delas ut till styrelsemedlemmar.

2016 delades Spaken ut till Tiny Borén och Kerstin Bonnevier Pettersson