Kontakt

Postadress:
c/o Geijer
Mellösa-Täby 306 Mattsagården
715 92 Stora Mellösa

e-post:
traktorforening@gmail.com

Organisationsnummer 802444-9566

PlusGiro 50 44 52-4

Swish 123 231 56 46