Styrelse och funktionärer

 

Styrelse, vald vid årsmöte 15 mars 2020

Bengt Geiron, ordförande
Tångsätter 510, 715 94 Odensbacken
Tel 0708-635218
bengtgeiron@hotmail.com

Börje Andersson, vice ordförande
Lilla Munkebo, 640 20 Björkvik
Tel 0150-31016, 070-6313431
s.borje.andersson01@gmail.com

Inger Johansson, sekreterare
Torsta, 692 91 Kumla
Tel 0706-383937
inger.torsta@gmail.com

Håkan Geijer, kassör
Mellösa-Täby 306 Mattsagården, 715 92 Stora Mellösa
Tel 0709-611307
hakan@geijer.info

Siw Andersson, ledamot
Skolhusvägen 7, 715 96 Brevens Bruk
Tel 0766-454295
siw48andersson@gmail.com

Sven Carlsson, ledamot
Rökärr, 643 91 Vingåker
Tel 070-3102278
sven.rokarr@gmail.com

Rickard Pettersson, ledamot
Billsbro Spångaborg 1, 643 91 Vingåker
Tel 070-3452157
spangaborg@gmail.com


Klubbshop-ansvariga
Eva Carlsson
Maria Pettersson
Anna-Lena Schöllin
Yvonne Larsson

Redaktör medlemsblad

Webmaster
Håkan Geijer, tel 0709-611307, hakan@geijer.info

Resekommitté
Roger Andersson, tel 070-9841495
Kjell Larsson
Mats Björkström
Krister Andreasson

Revisorer
Göte Berglind, tel 070-7103082
Per Sigurdsson, tel 070-2646648
Håkan Larsson, tel 070-6798914 (suppleant)

Valberedning
Kjell Larsson, tel 070-2127103 (sammankallande)
Claes Lundén, tel 070-5503031
Alf Werner (suppleant), tel 070-5082288


PDF-logo_medium Verksamhetsberättelse 2020

 PDF-logo_medium Årsmötesprotokoll 2020-03-15