Styrelse och funktionärer

 

Styrelse, vald vid årsmöte 12 mars 2023

Börje Andersson Revvik, ordförande
Lilla Munkebo, 640 20 Björkvik
Tel 0150-31016, 070-6313431
s.borje.andersson01@gmail.com

Inger Johansson, sekreterare
Torsta, 692 91 Kumla
Tel 0706-383937
inger.torsta@gmail.com

Håkan Geijer, kassör
Mellösa-Täby 306 Mattsagården, 715 92 Stora Mellösa
Tel 0709-611307
hakan@geijer.info

Sven Carlsson, ledamot
Rökärr, 643 91 Vingåker
Tel 070-3102278
sven.rokarr@gmail.com

Rickard Pettersson, ledamot
Billsbro Spångaborg 1, 643 91 Vingåker
Tel 070-3452157
spangaborg@gmail.com

Alf Andersson, ledamot
Lännäs 405, 715 93 Odensbacken
070-5807577
andersson.alf@hotmail.com

Robert Petersson, suppleant
Vretsta, 643 91 Vingåker
Tel 070-2144242
hobertpeterson@gmail.com


Klubbshop-ansvariga
Eva Carlsson
Maria Pettersson
Yvonne Larsson

Redaktör medlemsblad

Webmaster
Håkan Geijer, tel 0709-611307, hakan@geijer.info

Resekommitté

Revisorer
Per Sigurdsson, tel 070-2646648
Per Lardenäs, tel 070-5474944
Håkan Larsson, tel 070-6798914 (suppleant)

Valberedning


PDF-logo_medium Verksamhetsberättelse 2022

 PDF-logo_medium Årsmötesprotokoll 2023