Styrelse och funktionärer

 

Styrelse, vald vid årsmöte 10 mars 2024

Börje Andersson Revvik, ordförande
Lilla Munkebo, 640 20 Björkvik
Tel 0150-31016, 070-6313431
s.borje.andersson01@gmail.com

Lars Hammarbacken, sekreterare
Samsala Hammarbacken
694 92 Hallsberg
Tel 070-5546698
lars.hammarbacken@telia.com

Sven Carlsson, kassör
Rökärr, 643 91 Vingåker
Tel 070-3102278
sven.rokarr@gmail.com

Rickard Pettersson, ledamot
Billsbro Spångaborg 1, 643 91 Vingåker
Tel 070-3452157
spangaborg@gmail.com

Lars Modig, ledamot
Malmplan 6
703 54 Örebro
Tel 070-3743002
larsmodig@hotmail.com

Pär Nordström, ledamot
Bittinge Åkesbergs säteri 52
715 92 Stora Mellösa
Tel 070-6604454
lagprismagasinet@telia.com


Klubbshop-ansvariga
Eva Carlsson
Maria Pettersson
Yvonne Larsson

Redaktör medlemsblad

Webmaster
Håkan Geijer, tel 0709-611307, hakan@geijer.info

Resekommitté

Revisorer
Per Sigurdsson, tel 070-2646648
Per Lardenäs, tel 070-5474944
Håkan Larsson, tel 070-6798914 (suppleant)

Valberedning
Eva Andersson Revvik
Kenneth Johansson, tel 070-3882243
Håkan Geijer, tel 0709-611307 (suppleant)


PDF-logo_medium Verksamhetsberättelse 2023

 PDF-logo_medium Årsmötesprotokoll 2024