Styrelse och funktionärer

 

Styrelse, vald vid årsmöte 13 mars 2022

Börje Andersson Revvik, ordförande
Lilla Munkebo, 640 20 Björkvik
Tel 0150-31016, 070-6313431
s.borje.andersson01@gmail.com

Inger Johansson, sekreterare
Torsta, 692 91 Kumla
Tel 0706-383937
inger.torsta@gmail.com

Håkan Geijer, kassör
Mellösa-Täby 306 Mattsagården, 715 92 Stora Mellösa
Tel 0709-611307
hakan@geijer.info

Sven Carlsson, ledamot
Rökärr, 643 91 Vingåker
Tel 070-3102278
sven.rokarr@gmail.com

Rickard Pettersson, ledamot
Billsbro Spångaborg 1, 643 91 Vingåker
Tel 070-3452157
spangaborg@gmail.com

Britt-Marie Jogbring, ledamot
Apoteksgatan 4A, 643 30 Vingåker
Tel 070-2778787
bjogis13@gmail.com

Krister Andréasson, ledamot
Led 617, 715 94 Odensbacken
Tel 070-6474459
asphyddan@hotmail.com


Klubbshop-ansvariga
Eva Carlsson
Maria Pettersson
Anna-Lena Schöllin
Yvonne Larsson

Redaktör medlemsblad

Webmaster
Håkan Geijer, tel 0709-611307, hakan@geijer.info

Resekommitté
Roger Andersson, tel 070-9841495
Kjell Larsson

Revisorer
Per Sigurdsson, tel 070-2646648
Per Lardenäs, tel 070-5474944
Håkan Larsson, tel 070-6798914 (suppleant)

Valberedning
Kenneth Johansson, tel 070-3882243 (sammankallande)
Göran Åkesson, tel 070-3112910


PDF-logo_medium Verksamhetsberättelse 2021

 PDF-logo_medium Årsmötesprotokoll kommer snart!