Stipendium och vandringspris

Spaken

Spaken delas ut till personer som har företrätt/arbetat i föreningen. Det utdelas på höstfesten varje år och överlämnas då av den/de ”gamla” spaken-innehavarna till den/de nya. Det utdelas också ett diplom och en blomma till den/de nya innehavarna.

 

 

Spaken 2023
Krister Andréasson
För stora insatser vid inredning av föreningens förråd i Asker

 

 

 

 

 

Spaken 2022
Kenneth Johansson
För mycket förtjänstfullt arbete i Hjelmarebygdens Veterantraktorförening

 

 

 

 

 

Spaken 2021
Claes Pettersson
För ett stort och gediget arbete i föreningen

 

 

 

Spaken 2019
Rune Berglind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaken 2018
Kjell Larsson

Spaken 2017
Åke Carlsson

 

Spaken 2016
Tiny Borén och Kerstin Bonnevier Pettersson

 

 

 

Hedersstipendium

Föreningens hedersstipendium delas ut vid årsmötet i mars månad varje år till förtjänta medlemmar.

 

 

Hedersstipendium 2024
Kenneth Johansson
För förtjänstfullt och långvarigt arbete för föreningens väl

 

 

 

Hedersstipendium 2023
Niklas Wallin med familj
För att de ställt upp för föreningen i vått och torrt

 

 

 

 

Hedersstipendium 2022
Siw Andersson och Kerstin Eriksson

 

 

Hedersstipendium 2020
Sören Haraldsson

Sigvard Holms minnesstipendium

Sigvard Holm, boende i Asker, gick bort den 8 maj 2010. Han var verksam som lantbrukare
men under senare år även intresserad veterantraktorägare. Vid hans bortgång uppmanade familjen vänner och bekanta att tänka på Hjelmarebygdens Veterantraktorförening.
Detta gav grundplåten till en minnesfond där ett stipendium bestående av 2500 kr och ett stiligt diplom årligen delats ut till medlemmar i vår förening som gagnat verksamheten. Stipendiet delades ut vid årsmötet i mars månad 2011-2018.

 

Sigvard Holms Minnesstipendium 2018
Håkan Geijer
För ovärderliga pionjärinsatser vid föreningens tillkomst och uppbyggnad

 

 

 

 

Sigvard Holms Minnesstipendium 2017
Börje Eriksson

 

 

 

2016_Holm_BengtGeiron

 

Sigvard Holms Minnesstipendium 2016
Bengt Geiron
Utan ordförandens insatser hade inte föreningen varit så framgångsrik som den är i dag

 

 

 

Holm_2015

 

Sigvard Holms Minnesstipendium 2015
Sune Jansson och Rune Berglind
för mångårigt samarbete att utveckla föreningen i praktiskt handlag och media

 

 

 

Holms_minnesstipendium_2014

 

Sigvard Holms Minnesstipendium 2014
Annalena Schöllin och Agneta Bergman
för ett mångsidigt arbete med att sprida glädje och utveckla Traktorbutiken

 

 

 

Holms_minnesstipendium_2013

 

Sigvard Holms Minnesstipendium 2013
Ulla och Börje Andersson
för mångårigt arbete med att bevara och visa upp gamla lantbruksmaskiner samt ansvar för plöjningarna i Björkvik

 

 

 

Holms_minnesstipendium_2012

 

Sigvard Holms Minnesstipendium 2012
Göran Johansson
för mångårigt arbete med att i föreningens anda bevara och visa upp veterantraktorer vid allehanda tillfällen.

 

 

Holms_minnesstipendium_2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigvard Holms Minnesstipendium 2011
Mats Björkström
för framgångsrika tävlingsresultat inom veterantraktorplöjning i föreningens färger, krönt med SM-guld 2010