Bilder -2008

Plöjning i Hummelsta, Odensbacken 18 september 2004. Foto: Håkan Geijer och Sune Jansson

Plöjning i Valsta, Odensbacken 17 september 2005. Foto: Håkan Geijer

Plöjning 16 september 2006. Foto: Håkan Geijer och Sune Jansson

Plöjning i Valsta, Odensbacken 15 september 2007. Foto: Håkan Geijer och Sune Jansson

Plöjning i Valsta, Odensbacken 13 september 2008. Foto: Håkan Geijer