Kategoriarkiv: Stipendium

Nytt stipendium

Vi har instiftat ett nytt stipendium för Hjelmarebygdens Veterantraktorförening som kommer att delas ut på höstfesten 26 oktober. Alla medlemmar kan föreslå en mottagare, skicka namn samt motivering till Lars Berglind senast sista augusti.

Årsmöte 2018

Årsmötet är avklarat och styrelsen fick ansvarsfrihet som vanligt. Vi återkommer med årsmötesprotokollet när det är klart.

Sigvard Holms Minnesstipendium tilldelades Håkan Geijer med motiveringen: För ovärderliga pionjärinsatser vid föreningens tillkomst och uppbyggnad!

Spaken, vårt ständiga vandringspris

Vi har, från och med 2016, infört ett ständigt vandringspris, Spaken.

Detta pris utdelas på höstfesten varje år och överlämnas då av den/de ”gamla” spaken-innehavarna till den/de nya. Det utdelas också ett diplom och en blomma till den/de nya innehavarna.

Styrelsen utser nya innehavaren, som har företrätt/arbetat i föreningen. Spaken kan ej delas ut till styrelsemedlemmar.

2016 delades Spaken ut till Tiny Borén och Kerstin Bonnevier Pettersson

Sigvard Holms Minnesstipendium

Sedan 2011 har vår förening delat ut ett Minnesstipendium som uppkallats efter Sigvard Holm, lantbrukare i Asker. Medlemmar i vår förening kan föreslå lämplig mottagare.

Stipendiet delas ut på årsmötet i mars månad. Stipendieförslag ska lämnas till någon av styrelsemedlemmarna senast den 31 december.

Årsmöte 2016

Årsmötet är avklarat och styrelsen fick ansvarsfrihet ännu en gång, tack för det!

Sigvard Holms minnesstipendium 2016 tilldelades Bengt Geiron med motivationen:
Utan ordförandens insatser hade inte föreningen varit så framgångsrik som den är i dag.
Vi gratulerar!

Sigvard Holms Minnesstipendium

Sedan 2011 har vår förening delat ut ett Minnesstipendium som uppkallats efter Sigvard Holm, lantbrukare i Asker. Medlemmar i vår förening kan föreslå lämplig mottagare.

Stipendiet delas ut på årsmötet i mars månad. Stipendieförslag ska lämnas till ordförande Kenneth Johansson med en kort motivering senast den 31 december.

Årsmöte 2015

Årsmötet är avhållet med ansvarsfrihet för styrelsen – tack för det!

Sigvard Holms minnesstipendium 2015 tilldelades Rune Berglind och Sune Jansson med motivationen
…för mångårigt samarbete att utveckla föreningen i praktiskt handlag och media.
Vi gratulerar!