månadsarkiv: juni 2015

Estland igen

Det har nått oss att ett rykte florerar om att estlandsresan varit subventionerad. Vi vill här tydligt påtala att priset 4495 kr per person täckte kostnaden för resan, och någon subventionering har alltså inte ägt rum.