Bilder 2012

Traktorer vid Tekniska kvarnen, Örebro 10 februari 2012. Foto: Per Torgén, ÖLM

Vårsådd i Lännäs, Odensbacken 17 maj 2012. Foto: Håkan Geijer

Pulling i Segersjö, Odensbacken 7 juli 2012. Foto: Håkan Geijer och Christer Sätterqvist

Traktorresa i Sörmland-Östergötland 27-29 juli 2012. Foto: Håkan Geijer

Plöjning i Valsta, Odensbacken 15 september 2012. Foto: Ann Södergren

SM i plöjning i Sevalla 7 oktober 2012. Foto: Lars-Eric Björkström

DM i plöjning i Österåker 13 oktober 2012. Foto: Lars-Eric Björkström