Bli medlem

Vill du bli medlem?

Årsavgift: 200 kr
Ungdom under 20 år: 100 kr
Hel familj (med samma adress): 300 kr

Hör av dig till någon i styrelsen eller traktorforening@gmail.com.

Medlemsavgiften betalas till PlusGiro 50 44 52-4

Om du anmäler ditt inträde i föreningen under kvartal 4 gäller inbetalningen även kommande år.

Välkommen till vår förening!