Bilder 2014

Flytt av museitraktorer till Alm, Stora Mellösa 3 maj 2014. Foto: Agneta Bergman och Håkan Geijer

Veterantraktorpulling i Segersjö, Odensbacken 25 maj 2014. Foto: Håkan Geijer

Veterantraktorpulling i Segersjö, Odensbacken 25 maj 2014. Foto: Bo Eklund

Sommarcafé i Stora Mellösa 25 juni 2014

Traktorresa till Zinkgruvan, Askersund och Åmmeberg 1-3 augusti 2014. Foto: Håkan Geijer

Plöjning i Valsta, Odensbacken 13 september 2014. Foto: Håkan Geijer

Plöjning i Björkvik 20 september 2014. Foto: Håkan Geijer

Filmer från tröskning i Björkvik 20 september