Bilder 2015

Bussresa till Tallinn och Haapsalu 13-17 maj 2015. Foto: Håkan Geijer

Traktorresa i Noratrakten 23-25 juli 2015. Foto: Robert Peterson

Skördedag i Lännäs 29 augusti 2015. Foto: Håkan Geijer

Plöjning i Valsta, Odensbacken 12 september 2015. Foto: Håkan Geijer

SM i plöjning i Skyllberg 10-11 oktober 2015. Foto: Christer Sätterqvist

2015-10-11_Mats_smlSM i plöjning i Skyllberg 10-11 oktober 2015
Foto: Bengt och Marie Håkansson