Bilder 2013

Inflyttning av museitraktorerna 13 april 2013. Foto: Håkan Geijer och Elinor Magnérus

Vårsådd i Lännäs, Odensbacken 18 maj 2013. Foto: Håkan Geijer och Sune Jansson

Museidag i Råsta, Stora Mellösa 12 juni 2013. Foto: Håkan Geijer

Slåtter i Tunäs, Stora Mellösa 7 juli 2013. Foto: Håkan Geijer och Sune Jansson

Traktorresa i Katrineholm-Flentrakten 19-21 juli 2013. Foto: Håkan Geijer

Skördedag i Lännäs, Odensbacken 25 augusti 2013. Foto: Håkan Geijer

Plöjning i Valsta, Odensbacken 14 september 2013. Foto: Håkan Geijer

Plöjning i Lännäs, Odensbacken 12 oktober 2013. Foto: Håkan Geijer