Plöjarskola del 2

29 maj 2010

En härlig dag vid Claestorp utanför Katrineholm, började i regn och slutade i solsken.
Henry Eriksson, Mats och Lars-Eric Björkström delgav oss sina kunskaper.

 

Hydraulburen plog, första draget

 

Hydraulburen plog, andra draget

 

Hydraulburen plog, tredje draget

 

Hydraulburen plog, fjärde draget

 

Dåligt fäste…

 

Bogserad plog, första draget

 

Bogserad plog, andra draget

 

Bogserad plog, tredje draget

 

Bogserad plog, fjärde draget

 

Slutfåra med bogserad plog

Grundfåra

 

Nästa drag