Sigvard_Holm_2

Sigvard Holms Minnesstipendium

Sedan 2011 har vår förening delat ut ett Minnesstipendium som uppkallats efter Sigvard Holm, lantbrukare i Asker. Medlemmar i vår förening kan föreslå lämplig mottagare.

Stipendiet delas ut på årsmötet i mars månad. Stipendieförslag ska lämnas till ordförande Kenneth Johansson med en kort motivering senast den 31 december.

Snart plöjning

Plöjningen i Valsta 12 september närmar sig. Vi behöver fler som kan hjälpa till och jobba ett par timmar, så anmäl dig till Börje Andersson, tel 0706-313431.

Glöm inte heller att anmäla dig till middagen efter plöjningen. Till samma Börje, samma telefonnummer. Kostnad 70 kr per person, gärna jämna kontanter.

De funktionärer som har möjlighet samlas fredag 11 september kl 10.00 för att ställa i ordning.