Sigvard Holms Minnesstipendium

Sedan 2011 har vår förening delat ut ett Minnesstipendium som uppkallats efter Sigvard Holm, lantbrukare i Asker. Medlemmar i vår förening kan föreslå lämplig mottagare.

Stipendiet delas ut på årsmötet i mars månad. Stipendieförslag ska lämnas till någon av styrelsemedlemmarna senast den 31 december.

Mat vid plöjningarna

Glöm inte att anmäla dig om du vill deltaga i måltiden efter plöjningen i Valsta 17 september!

Det blir gemensam mat även efter plöjningen i Björkvik 24 september.

Ring till Börje Andersson, tel 070-6313431 och anmäl dig!

Skördedag…

Vi får skjuta på skördedagen i Lännäs på grund av hotande regn. Vi siktar i första hand på nästa lördag, men det kan hända att havren tas in någon kväll i veckan. Vi meddelar på hemsidan så snart vi vet!