Snart plöjning

Plöjningen i Valsta 12 september närmar sig. Vi behöver fler som kan hjälpa till och jobba ett par timmar, så anmäl dig till Börje Andersson, tel 0706-313431.

Glöm inte heller att anmäla dig till middagen efter plöjningen. Till samma Börje, samma telefonnummer. Kostnad 70 kr per person, gärna jämna kontanter.

De funktionärer som har möjlighet samlas fredag 11 september kl 10.00 för att ställa i ordning.

Estland igen

Det har nått oss att ett rykte florerar om att estlandsresan varit subventionerad. Vi vill här tydligt påtala att priset 4495 kr per person täckte kostnaden för resan, och någon subventionering har alltså inte ägt rum.