Styrelse och funktionärer

Styrelse, vald vid årsmöte 4 mars 2018

Lars Berglind, ordförande
Nygatan 18, 697 32 Pålsboda
Tel 070-5663981
berglind_lars@hotmail.com

Börje Andersson, vice ordförande
Lilla Munkebo, 640 20 Björkvik
Tel 0150-31016, 070-6313431
ulla-karin.andersson@telia.com

Claes Pettersson, sekreterare
Testa Vinåsen 727, 697 94 Sköllersta
Tel 070-2482855
claespettersson@glocalnet.net

Per Lardenäs, kassör
Hansta 1 Berglundsstugan, 643 91 Vingåker
Tel 070-5474944
lardenas.per@telia.com

Siw Andersson, ledamot
Skolhusvägen 7, 715 96 Brevens Bruk
Tel 0766-454295
siw48andersson@gmail.com

Sven Carlsson, ledamot
Rökärr, 643 91 Vingåker
Tel 070-3102278
sven.rokarr@gmail.com

Rickard Pettersson, ledamot
Billsbro Spångaborg 1, 643 91 Vingåker
Tel 070-3452157
spangaborg@gmail.com

Göran Åkesson, suppleant
Ekeby Björka 160, 692 91 Kumla
Tel 070-3112910
goran.akesson@bahnhofbredband.se

Kerstin Eriksson, suppleant
Askersby 324, 715 94 Odensbacken
Tel 076-1080428
kie47@telia.com


Klubbshop-ansvariga
Anna-Lena Schöllin, tel 070-2703981, annalena_schollin@hotmail.se

Redaktör medlemsblad

Webmaster
Håkan Geijer, tel 0709-611307, hakan@geijer.info

Resekommitté
Kenneth Johansson, tel 070-3882243
Roger Andersson
Alf Andersson

Revisorer
Göte Berglind, tel 070-7103082
Per Sigurdsson, tel 070-2646648

Valberedning
Kjell Larsson, tel 070-2127103 (sammankallande)
Claes Lundén, tel 070-5503031
Anna-Lena Schöllin, tel 070-2703981
Ann-Charlotte Dahlström (suppleant)


PDF-logo_medium Verksamhetsberättelse 2017

 PDF-logo_medium Årsmötesprotokoll 2018-03-04