Styrelse och funktionärer

Styrelse, vald vid årsmöte 5 mars 2017

Kenneth Johansson, ordförande
Torsta, 692 91 Kumla
Tel 019-236389, 070-3882243
khjoh@spray.se

Börje Andersson, vice ordförande
Lilla Munkebo, 640 20 Björkvik
Tel 0150-31016, 070-6313431

Ann Södergren, sekreterare
Älgstupsvägen 19, 643 98 Julita
Tel 0739-834849
ann.sodergren@gmail.com

Per Lardenäs, kassör
Hansta 1 Berglundsstugan, 643 91 Vingåker
Tel 070-5474944
lardenas.per@telia.com

Claes Pettersson, ledamot
Testa Vinåsen 727, 697 94 Sköllersta
070-2482855
claespettersson@glocalnet.net

Siw Andersson, ledamot
Skolhusvägen 7, 715 96 Brevens Bruk
Tel 0766-454295
siw48andersson@gmail.com

Jan-Erik Larsson, suppleant
Hansta Pl 1227, 643 91 Vingåker
Tel 070-6090370
janlarsson58@gmail.com

Göran Åkesson, suppleant
Ekeby Björka 160, 692 91 Kumla
070-3112910
goran.akesson@bahnhofbredband.se


Klubbshop-ansvariga
Anna-Lena Schöllin, tel 070-2703981, annalena_schollin@hotmail.se
Elinor Magnérus, tel 070-6805940

Redaktör medlemsblad
Conny Toverland, tel 070-3296545, conny@toverland.se
Ann Södergren, tel 0761-602295, ann.sodergren@gmail.com

Webmaster
Håkan Geijer, tel 0709-611307, hakan@geijer.info

Resekommitté
Jan-Erik Larsson, tel 070-6090370
Kenneth Johansson, tel 070-3882243

Revisorer
Göte Berglind, tel 070-7103082
Per Sigurdsson, tel 070-2646648

Valberedning
Kjell Larsson, tel 070-2127103 (sammankallande)
Claes Lundén, tel 070-5503031
Lennart Kungsberger, tel 0705-238022
Bo Carlsson, tel 070-2219020 (suppleant)


PDF-logo_medium Verksamhetsberättelse 2017

 PDF-logo_medium Årsmötesprotokoll 2017-03-05