Traktorcafeet i Björkvik inställt

Vi blir tyvärr tvungna att ställa in traktorcafeet i Björkvik 23 september. Vi får sikta på tjänligt väder vid höstplöjningen i Lännäs i stället.