Slåtterdagen uppdaterad

Vi flyttar det preliminära datumet för slåtterdagen till 3 juli eftersom det är många andra aktiviteter på lördagen. Som vanligt med reservation för väder och vind…